om dukanva

"Du kan va!" är först och främst ett - på svenska- uttryck innehållande undertryckt naiv irritation och försvarsmekanismer.

Dukanva är också en stafettblogg i 2D mellan fem vänner.

fredag 7 januari 2011


Extramaterial: http://kids.niehs.nih.gov/lyrics/ponyboy.htm

2 kommentarer: